Yurtdışı Hızlı Kargo

Globalleşen dünyada kargo sektöründe de gelişmelerin yaşanması gerekli olmuştur. Özellikle yurtdışı gönderilerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi gereği ortaya çıkmış, kargo şirketleri de buna ayak uydurarak altyapılarını buna göre yeniden düzenlemiştir. Buna bağlı olarak havayolu kargo taşımacığı sistemi devreye girmiş ve yurtdışı hızlı kargo seçeneği sunulmuştur. Günümüzde çok sayıda firma, küçük miktardaki numuneleri veya donanımları için yurtdışından hızlı kargo seçeneğini kullanmaktadır. Ancak yurtdışından hızlı kargo seçeneği kullanılarak getirilen ya da yurtdışına yine aynı yolla gönderilerin malların teslimi sırasında farklı uygulamaların görüldüğü de bilinmektedir. Özellikle bazı durumlarda yurtdışından sipariş edilen malların gümrük işlemi uygulamadan doğrudan şirketlerin adresine teslim edilebilirken, bazı durumlarda mallar gümrük işlemlerine tabi tutulmakta, bu nedenle de firmalara bildirimde bulunulmaktadır. Bu sayede malların ithalat işlemlerinin firmalar tarafından gerçekleştirilmesi söz konusu olmaktadır. Hızlı kargo taşımacılığında ithal edilen malların gümrük işlemlerinde bazı hususlara dikkat edilmesi önemlidir. Hızlı kargo taşımacılığında ithal edilen ürünlerin gümrük işlemlerinin nasıl yapılacağı, bir tebliğ ile belirlenmiştir. Tebliğ, hızlı kargo taşımacılığında teslimat sürelerini kısaltmayı amaçlamaktadır. Yurtdışından hızlı kargo taşımacılığı yapan kargo şirketleri, ithal edilen malların gümrük kontrollerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kargo uçaklarının geliş saatlerini gümrük idaresine önceden bildirmekte, bu sayede de gümrük kontrollerinin kargo şirketinin antreposunda yapılmasını sağlamaktadır. Uçakların havaalanına inmesinin ardından gele mallar hızlı kargo hizmeti sunan şirketin antrepolarına alınmaktadır. Mallar, yine kargo şirketleri tarafından ticari nitelikte vergiye tabi olanlar ve olmayanlar olarak ayrılmaktadır. Bu işlemin yapılmasının adından malların kontrolü, gümrük memurları tarafından gerçekleştirilmektedir. Görüldüğü gibi hızlı kargo taşımacılığında malların vergiye tabi olup olmadıkları, gümrük işlemlerinde önemli olmaktadır.

 

Gümrükten Muaf Olan Kargolar

 

Yurtdışı hızlı kargo taşımacılığında bazı eşyalarla ilgili gümrük işlemleri, kargo şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Bunun yapılabilmesi için gerçek ve tüzel kişilerin kargo firmalarına vekâletname vermeleri yeterli olmaktadır. Gümrük tebliğinde, ithalat işlemleri kargo şirketleri tarafından yapılabilen mallarla ilgili açıklama bulunmaktadır. Değeri 100 euroyu geçmeyen eşyalar, gerçek kişilerce ithal edilen değeri 300 euroyu geçmeyen, gerçek bir kişiden bir başka gerçek kişiye gönderilen ya da yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşyalar, önemli bir değeri olmayan numunelik eşyalar ve modeller, basılı reklamcılık dokümanları ve reklamcılık amaca yönelik olarak hazırlanmış ürünler, ticari bir fuarda veya benzeri çalışmalarda kullanılan ya da tüketilen ürünler gibi ticari olmayan ürünler, bu statüde değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra inceleme ya da test amaçlı olarak ithal edilen eşyalar,  yayın hakları ya da endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşyalar, turistik reklamcılık malzemeleri ile ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya da aynı sınıftadır. Bu mallar KDV’den de muaftır. Kargo şirketleri, bu malların gümrük işlemlerini, firmalardan aldıkları vekâletname ile tamamlamakta e yurt içindeki alıcıya teslim etmektedir. Vekâletname için noter tasdiki aranmamaktadır.

 

Profesyonel Firmalarla İrtibata Geçilmeli

Yurtdışı hızlı kargo taşımacılığında belirtilen kapsamda olmayan tüm mallar gümrüğe tabidir. Bu mallar için gümrük beyannamesinin verilmesi, eşyaya ilişkin gümrük vergisi, KDV ve ÖTV’nin ödemesi, dış ticaret mevzuatı uyarınca alınması gereken tüm belgelerin alınması gereklidir. Firmalar, gümrük vergisi ödenmesi gereken malların teslimi ile ilgili dikkatli olması gereklidir. Profesyonel hizmet veren, donanımlı personelin bulunduğu kargo şirketlerinde herhangi bir sorun yaşanmazken, basit sistemle hizmet veren küçük çaplı kargo şirketlerinde ise bazı sorunlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle firmaların, kargo şirketleri ile iletişime geçmeden önce detaylı bir şekilde araştırma yapmaları, sunduğu hizmetlerle ilgili ön bilgi almaları tavsiye edilmektedir.